Narzędzia:

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dnia 16-12-2016 godz. 14:54:46

Poprawka 1

Za: 30 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 1 57 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1