Narzędzia:

Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 16-12-2016 godz. 14:52:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 57 0 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1