Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2016 godz. 14:51:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 81 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 56 0 2 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 24 4 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1