Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Dnia 16-12-2016 godz. 14:50:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 54 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 27 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1