Narzędzia:

Ustawa – Prawo oświatowe

Dnia 16-12-2016 godz. 14:47:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 56 2 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1