Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2016 godz. 14:36:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1