Narzędzia:

Dnia 16-12-2016 godz. 10:14:08

Za: 56 Przeciw: 17 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 17 0 17 0 16
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3