Narzędzia:

Dnia 16-12-2016 godz. 10:12:41

Za: 16 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 28
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 55 0 55 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 17 16 0 1 16
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3