Narzędzia:

Dnia 14-12-2016 godz. 14:36:29

Za: 52 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 0 19 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3