Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 13-12-2016 godz. 20:19:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 1 0 24 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1