Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 13-12-2016 godz. 20:30:29

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 54 1 3 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1