Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Dnia 13-12-2016 godz. 20:26:51

Poprawka 10

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 25 1 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1