Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 07-12-2016 godz. 22:25:36

Poprawka 12

Za: 29 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 0 57 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1