Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Dnia 07-12-2016 godz. 22:15:44

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 51 1 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 2 21 0 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1