Narzędzia:

Dnia 07-12-2016 godz. 10:41:44

Za: 19 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 0 50 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 18 0 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2