Narzędzia:

Dnia 07-12-2016 godz. 10:40:35

Za: 50 Przeciw: 20 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 50 0 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 19 0 19 0 14
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2