Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Dnia 02-12-2016 godz. 12:08:31

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 21