Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Dnia 02-12-2016 godz. 12:07:48

Poprawka 4

Za: 30 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 1 49 0 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1