Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-12-2016 godz. 12:00:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 50 49 0 1 14
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1