Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dnia 29-11-2016 godz. 12:57:27

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 23 0 4 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2