Narzędzia:

Dnia 28-11-2016 godz. 17:08:03

Za: 46 Przeciw: 21 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 21 0 20 1 12
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2