Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Dnia 17-11-2016 godz. 09:51:13

Poprawka

Za: 5 Przeciw: 71 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 21