Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 17-11-2016 godz. 09:47:42

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 56 0 1 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2