Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Dnia 17-11-2016 godz. 09:44:15

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 57 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 56 0 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 0 25 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2