Narzędzia:

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 17-11-2016 godz. 09:37:21

Poprawka 9

Za: 25 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 1 54 1 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 24 0 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2