Narzędzia:

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 17-11-2016 godz. 09:34:28

Poprawka 2, 8, 12, 16

Za: 25 Przeciw: 57 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 56 0 56 0 8
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 24 1 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2