Narzędzia:

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 17-11-2016 godz. 09:32:46

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 25 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 54 0 54 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2