Narzędzia:

Dnia 16-11-2016 godz. 11:42:27

Za: 23 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 31
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 1 44 1 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 22 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 0 1 2