Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-11-2016 godz. 19:28:20

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 56 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 15 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 4 9 15 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2