Narzędzia:

Dnia 15-11-2016 godz. 11:05:35

Za: 47 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 29
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 24 1 23 0 9
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2