Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Dnia 30-05-2012 godz. 22:49:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15