Narzędzia:

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 30-05-2012 godz. 22:36:29

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 31 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15