Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 30-05-2012 godz. 22:48:06

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15