Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Dnia 30-05-2012 godz. 22:47:20

Poprawka

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 15