Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Dnia 30-05-2012 godz. 22:45:04

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16