Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 30-05-2012 godz. 22:33:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 20