Narzędzia:

Dnia 04-11-2016 godz. 16:04:38

Za: 44 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 32
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 44 44 0 0 19
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 0 22 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1
1 0 0 0 0 1