Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Raczkiewicza

Dnia 04-11-2016 godz. 13:20:39

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 70 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 53 0 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 17 2 11 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2
1 1 0 0 1 0