Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Bolesława Leśmiana

Dnia 04-11-2016 godz. 13:19:39

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 30 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 3 42 8 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 25 1 4 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 1 0 0 0