Narzędzia:

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Dnia 04-11-2016 godz. 20:32:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 56 Przeciw: 22 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 20 7 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 2 0 0
1 0 0 0 0 1