Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

Dnia 04-11-2016 godz. 13:17:12

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 19 4 7 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 0 1 0 2
1 1 1 0 0 0