Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera

Dnia 04-11-2016 godz. 13:16:02

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 78 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 22 3 5 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 1 0 0 0