Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:16:51

Poprawka 33, 60

Za: 21 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 1 52 0 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 18 2 6 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 0 0 0 0 1