Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Dnia 04-11-2016 godz. 13:15:03

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 30 29 0 1 3
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 1 0 0 0