Narzędzia:

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:10:49

Poprawka 1, 7, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 50, 53, 55

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 0 0 0 0 1