Narzędzia:

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:06:04

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 25 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 2 1 0
1 0 0 0 0 1