Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego

Dnia 04-11-2016 godz. 13:12:55

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 67 Przeciw: 7 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 17
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 51 0 1 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 29 14 7 8 4
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2
1 1 1 0 0 0