Narzędzia:

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:04:26

Poprawka 9

Za: 29 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 16
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 1 53 0 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 0 2 0
1 0 0 0 0 1