Narzędzia:

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:03:36

Poprawka 6

Za: 29 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 0 52 2 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 1 0 2 0
1 0 0 0 0 1