Narzędzia:

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 04-11-2016 godz. 20:02:10

Poprawka 2

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 52 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 2 0 1 0
1 0 0 0 0 1